top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Synergy Insurance s.r.o.
se sídlem V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7
identifikační číslo: 08581649
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321425


Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti Synergy Insurance s.r.o., se sídlem V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 08581649 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta. V rámci zkvalitnění služeb mohou být telefonní hovory s Vámi monitorovány.
Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost Synergy Insurance s.r.o., kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.
Společnost Synergy Insurance s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti Synergy Insurance s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti Synergy Insurance s.r.o. nebo jejích partnerů.
Každý klient společnosti Synergy Insurance s.r.o. může kdykoliv písemně požádat společnost Synergy Insurance s.r.o. o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti Synergy Insurance s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti Synergy Insurance s.r.o.

bottom of page